ballbet贝博官网下载

<address id="3xf7n"></address>
  <address id="3xf7n"></address>
<address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>

  <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>
  <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>

  <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></sub>
  <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>
  <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub>
  <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"><menuitem id="3xf7n"></menuitem></listing></address>

  <sub id="3xf7n"></sub>

   <sub id="3xf7n"><var id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></var></sub>
   <address id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></address>

   <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></sub>

   <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><mark id="3xf7n"></mark></dfn></sub>

   <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><mark id="3xf7n"></mark></dfn></sub>

   <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub>

   <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub><address id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></address>

    Th? cu?a ba?n Ng? Thi? Dung, Tra?n V?n An, Thanh Kiê?u, Vu? Ngo?c Ho?a

    2014-06-05 15:58:44 CRI

    Ba?n Ngô Thi? Dung, sô? nha? ?? xo?m 21, xa? Tho? Nghiê?p, huyê?n Xuân Tr???ng, ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

    Em la? mô?t con ng???i hay t???ng t???ng va? m? mô?ng l??m. Mô?i lâ?n em nhâ?n ????c th? cu?a quy? ?a?i la? em ca?m thâ?y râ?t sung s???ng va? ha?nh phu?c, chi?nh vi? vâ?y ma? em râ?t muô?n la?m mô?t ?iê?u gi? ?o? cho quy? ?a?i. Em thâ?y r??ng mo?i ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i ?ê?u râ?t bô? i?ch va? phu? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Em ?a? ?ô?ng viên va? no?i cho nh??ng ng???i xung quanh em ti?ch c??c nghe ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

    Co? le? trong tri? t???ng t???ng cu?a em thi? lu?c na?y ca?c anh chi? trong ban ?ang râ?t tâ?t bâ?n v??i ha?ng nghi?n công viê?c. Em no?i th??c s?? la? em râ?t th??ng ca?c anh chi?, ca?m thâ?y ca?c anh chi? hê?t lo?ng vi? thi?nh gia? Viê?t Nam va? co? le? trên khuôn m??t hiê?n lên nh??ng vê?t nh?n c?ng th??ng. Co? le? em cu?ng không thê? no?i hê?t ????c nô?i vâ?t va? cu?a ca?c anh chi?. Cuô?i cu?ng em ki?nh thu?c quy? ?a?i ????c ma?nh gio?i va? mô?i ch??ng tri?nh co? nh??ng b???c tiê?n m??i h?n n??a.

    Ba?n Trâ?n V?n An, sô? nha? ?? thôn 2, xa? Vinh My?, Huyê?n Phu? Lô?c, ti?nh Th??a Thiên Huê? ?a? g??i cho Ban tiê?ng Viê?t Nam ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c mô?t ba?i th? "Nghe ?a?i" sau ?ây:

    Ba?n ?i ta ha?y ?o?n nghe

    Ch??ng tri?nh tiê?ng Viê?t cu?a ?a?i Trung Hoa

    Tin t??c th??i s?? ha?ng nga?y

    Co? nhiê?u tin t??c ?ê? nghe h??ng nga?y

    Ch??ng tri?nh th??i s?? thâ?t hay

    Tin t??c câ?p nhâ?t ha?ng nga?y pha?t lên

    T?? trong n???c ?ê?n Quô?c tê?

    Tôi nghe ch??ng tri?nh ho?c tiê?ng phô? thông

    B??i no? giu?p ta biê?t ????c

    Ngôn ng?? v?n ho?a cu?a mô?i chu?ng ta

    Tiê?ng Anh dê? nghe kho? ho?c

    Tiê?ng Viê?t co? dâ?u kho? ?o?c dê? nghe

    Tiê?ng Trung kho? viê?t dê? nghe

    Vi? thê? chu?ng ta ha?y nên nghe da?i

    ?ê? biê?t v?n ho?a cu?a chung

    Tôi nghe ch??ng tri?nh khoa ho?c, ???i sô?ng

    ?ê? biê?t cuô?c sô?ng mai sau

    Nh??ng y? t???ng vê? khoa ho?c ca?c n???c

    Ba?n chu?ng ta cu?ng nghe ?a?i

    Ba?n co? ho?m th? ?iê?n t?? la? thanh_kieu669@yahoo.com.vn viê?t:

    Em la? ng???i con ?â?t Viê?t. Em râ?t thi?ch nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c, va? muô?n kê?t ba?n bô?n ph??ng ?ê? ho?c ho?i ????c nhiê?u ?iê?u cu?ng nh? trao ?ô?i kiê?n th??c cu?ng ba?n be?. Em muô?n la?m quen v??i ca?c ba?n nghe ?a?i va? chu?c cho ca?c ba?n g???p ????c nhiê?u ?iê?u may m??n. Ba?n na?o muô?n liên la?c v??i Thanh Kiê?u xin liên la?c qua Email thanh_kiêu@yahoo.com.vn.

    Ba?n Vu? Ngo?c Ho?a, thôn Tân Lâ?p, xa? Cao Minh, huyê?n Vi?nh Ba?o, tha?nh phô? Ha?i Pho?ng viê?t:

    Cha?u la? thi?nh gia? m??i cu?a ch??ng tri?nh pha?t thanh ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Cha?u nghe tâ?t ca? ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i ???c biê?t cha?u râ?t thi?ch ch??ng tri?nh "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Thông qua ch??ng tri?nh na?y cha?u biê?t thêm ????c mô?t ba?n m??i, cha?u râ?t vui va? râ?t muô?n ????c la?m quen v??i nhiê?u ba?n kha?c n??a.

    Th?i s?:
    Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
    Nghe:
    Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
    ?nh:
    Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
    Kinh t? X? h?i:
    ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
    V?n hoá du l?ch:
    V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
    D??ng sinh:
    C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
    V??n Hán ng?:
    Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
    Th?i th??ng:
    Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p

    <address id="3xf7n"></address>
     <address id="3xf7n"></address>
    <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>

     <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>
     <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>

     <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></sub>
     <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"></listing></address>
     <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub>
     <address id="3xf7n"><listing id="3xf7n"><menuitem id="3xf7n"></menuitem></listing></address>

     <sub id="3xf7n"></sub>

      <sub id="3xf7n"><var id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></var></sub>
      <address id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></address>

      <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><ins id="3xf7n"></ins></dfn></sub>

      <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><mark id="3xf7n"></mark></dfn></sub>

      <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"><mark id="3xf7n"></mark></dfn></sub>

      <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub>

      <sub id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></sub><address id="3xf7n"><dfn id="3xf7n"></dfn></address>

       乐虎官网

       高博|网址

       bob体育app手机客户

       泊利彩票登录

       皇冠比分投注网

       谁有万福彩票官网

       博久彩票

       正规澳门赌博网址大全

       万福彩票是官方网站